Czynniki ryzyka kamicy nerkowej

Czynniki epidemilogiczne

  • Rasa – częściej u rasy białej, rzadziej u Azjatów.
  • Płeć – 1.15-2.5 razy częściej u mężczyzn.
  • Wiek – częstotliwość zachorowania wzrasta z wiekiem, a szczyt przypada na 50-70 r.ż.

Czynniki geograficzne (temperatura, kolka nerkowa w zależności od pory roku)

Kamica nerkowa częściej występuje w krajach o suchym i gorącym klimacie, a kolka nerkowa znacznie częściej zdarza się latem. Związane to jest najprawdopodobniej z większą utratą płynów w warunkach podwyższonej temperatury, co prowadzi do zmniejszenia objętości moczu i przez to do podwyższonego stężenia związków tworzących kamienie (wapń, szczawiany, kwas moczowy itd.).

Czynniki dietetyczne

Czynniki dietetyczne stanowią bardzo obszerną grupę, ale najważniejsze z nich to zmniejszone spożycie płynów, nadmierne spożycie soli oraz białka zwierzęcego (mięsa).
Zmniejszone spożycie płynów prowadzi do odwodnienia organizmu, zmniejszenia objętości moczu i przez to do przesycenia moczu w związki tworzące kamienie (wapń, szczawiany, kwas moczowy itd.). Sól kuchenna zawiera sód, który zwiększa wydalanie wapnia z moczem, więc nadmierne jej spożycie prowadzi do zwiększonego stężenia wapnia w moczu (hiperkalciuria). Zwiększone spożycie białka zwierzęcego prowadzi do kwasicy organizmu i przez to do podwyższenia stężenia wapnia w moczu oraz do zmniejszonego stężenia cytrynianu w moczu – związku, który hamuje powstawanie kamieni.

Czynniki genetyczne

Kamica nerkowa występuje częściej u pacjentów, u których stwierdzono kamicę w rodzinie (rodzice, rodzeństwo). Jak dotąd nie stosuje się testów genetycznych w diagnostyce rutynowej, za wyjątkiem niektórych chorób wrodzonych (cystynuria, pierwotna hiperoxaluria). Ale w przypadku kamicy nerkowej w rodzinie na pewno warto się przebadać.

Czynniki medyczne

Choroby predysponujące do kamicy – na przykład cukrzyca, pierwotna nadczynność przytarczyc, choroby zapalne jelit itd. Kamicę nerkową mogą wywoływać również niektóre leki – kortykosteroidy, witamina D3 itp. Bardzo duże znaczenie mają wady wrodzone układu moczowego – zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego (wodonercze), moczowód olbrzymi, nerka podkowiasta itd.

Zobacz także:

Choroby w których może występować kamica nerkowa

Czytaj artykuł

Zobacz także:

Diagnostyka kamicy nerkowej

Czytaj artykuł