Czynniki ryzyka kamicy nerkowej

Czynniki epidemilogiczne

  • Rasa – częściej u rasy białej, rzadziej u Azjatów.
  • Płeć – 1.15-2.5 razy częściej u mężczyzn.
  • Wiek – częstotliwość zachorowania wzrasta z wiekiem, a szczyt przypada na 50-70 r.ż.

Czynniki geograficzne (temperatura, kolka nerkowa w zależności od pory roku)

Kamica nerkowa częściej występuje w krajach o suchym i gorącym klimacie, a kolka nerkowa znacznie częściej zdarza się latem. Związane to jest najprawdopodobniej z większą utratą płynów w warunkach podwyższonej temperatury, co prowadzi do zmniejszenia objętości moczu i przez to do podwyższonego stężenia związków tworzących kamienie (wapń, szczawiany, kwas moczowy itd.).

Czynniki dietetyczne

Czynniki dietetyczne stanowią bardzo obszerną grupę, ale najważniejsze z nich to zmniejszone spożycie płynów, nadmierne spożycie soli oraz białka zwierzęcego (mięsa).
Zmniejszone spożycie płynów prowadzi do odwodnienia organizmu, zmniejszenia objętości moczu i przez to do przesycenia moczu w związki tworzące kamienie (wapń, szczawiany, kwas moczowy itd.). Sól kuchenna zawiera sód, który zwiększa wydalanie wapnia z moczem, więc nadmierne jej spożycie prowadzi do zwiększonego stężenia wapnia w moczu (hiperkalciuria). Zwiększone spożycie białka zwierzęcego prowadzi do kwasicy organizmu i przez to do podwyższenia stężenia wapnia w moczu oraz do zmniejszonego stężenia cytrynianu w moczu – związku, który hamuje powstawanie kamieni.

Czynniki genetyczne

Kamica nerkowa występuje częściej u pacjentów, u których stwierdzono kamicę w rodzinie (rodzice, rodzeństwo). Jak dotąd nie stosuje się testów genetycznych w diagnostyce rutynowej, za wyjątkiem niektórych chorób wrodzonych (cystynuria, pierwotna hiperoxaluria). Ale w przypadku kamicy nerkowej w rodzinie na pewno warto się przebadać.

Czynniki medyczne

Choroby predysponujące do kamicy – na przykład cukrzyca, pierwotna nadczynność przytarczyc, choroby zapalne jelit itd. Kamicę nerkową mogą wywoływać również niektóre leki – kortykosteroidy, witamina D3 itp. Bardzo duże znaczenie mają wady wrodzone układu moczowego – zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego (wodonercze), moczowód olbrzymi, nerka podkowiasta itd.

Bibliografia

1. Spivacow FR, Negri AL, del Valle EE, Calviño I, Fradinger E, Zanchetta JR. Metabolic risk factors in children with kidney stone disease. Pediatr Nephrol 2008
2. Gower LB, Amos FF, Khan SR: Mineralogical signatures of stone formation mechanisms. Urol Res. 2010
3. Sofer M, Binyamini J, Ekstein PM, Bar-Yosef Y, Chen J, Matzkin H, et al. Holmium laser ureteroscopic treatment of various pathologic features in pediatrics. Urology 2007
4. Alon US. Medical treatment of pediatric urolithiasis. Pediatr Nephrol. 2009
5. Gutkowski K, Hartleb M. Diagnostyka zwiększonej aktywności aminotransferaz. Medycyna po Dyplomie 2013
6. Rusyn I, Bataller R. Alcohol and toxicity. J Hepatol 2013
7. Wedemeyer H, Dore GJ, Ward JW. Estimates on HCV disease burden worldwide – filling the gaps. J Viral Hepatitis 2015
8. Theal RM, Scott K. Evaluating asymptomatic patients with abnormal liver function test results. Am Fam Physician 1996

Zobacz także:

Choroby w których może występować kamica nerkowa

Czytaj artykuł

Zobacz także:

Diagnostyka kamicy nerkowej

Czytaj artykuł