Grupa zwiększonego ryzyka kamicy nawrotowej

Pacjenci, którzy stanowią grupę zwiększonego ryzyka kamicy nawrotowej
(wg Europejskiego Towarzystwa Urologicznego)

Czynniki ogólne:
1. Wczesne zachorowanie na kamicę nerkową; kamica nerkowa u dzieci
2. Występowanie kamicy w rodzinie
3. Niektóre rodzaje kamicy: kamica struwitowa (zakaźna), fosforanowo-wapniowa (bruszyt) oraz moczanowa.
4. Obecność jedynej nerki

Niektóre choroby:
1. Pierwotna nadczynność przytarczyc
2. Zespól metaboliczny
3. Nefrokalcynoza (zwapnienia w nerkach)
4. Choroby przewodu pokarmowego (choroba Chrona, przewlekłe zapalenie trzustki) oraz przebyte zabiegi operacyjne na jelitach (usunięcie jelita grubego lub cienkiego)
5. Sarkoidoza

Choroby genetyczne:
1. Cystynuria
2. Pierwotna hiperoxaluria
3. Nerkowa kwasica cewkowa
4. 2,8-dixydroxyadeninuria
5. Xanthinuria
6. Zespół Lesch-Nyhan
7. Mukowiscydoza

Zmiany anatomiczne dróg moczowych:
1. Nerka gąbczasta
2. Zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego (wodonercze)
3. Uchyłek kielicha
4. Zwężenie moczowodu
5. Odpływ (refluks) pęcherzowo-moczowodowy
6. Nerka podkowiasta
7. Ureterocele (torbiel śródścienna moczowodu)

Bibliografia

1. Simon K. Ostra encefalopatia wątrobowa. Patogeneza, przyczyny, objawy, zagrożenia. W: Encefalopatia wątrobowa. Panasiuk A (red. nauk.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016
2. Rahimi RS, Rockey DC. End-stage liver disease complications. Curr Opin Gastroenterol 2013
3. Pazgan-Simon M, Simon K. Rak wątrobowokomórkowy – możliwości indywidualizacji terapii u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby. Post N Med 2017
4. Nault JC, Colombo M. Hepatocellular carcinoma and direct acting antiviral treatments: Controversy after revolution. J Hepatol 2016
5. Kobayashi M, Suzuki F, Fujiyama S i wsp. Sustained virologic response by direct antiviral agents reduces the incidence of hepatocellular carcinoma in patients with HCV infection. J Med Virol 2017
6. Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych. Simon K (red.). Wyd. 2. Termedia, Poznań 2015
7. Tillmann HL, Zachou K, Dalekos GN. Management of severe acute to fulminant hepatitis B: to treat or not to treat or when to treat? Liver Int 2012
8. Fattovich G. Natural history and prognosis of hepatitis B. Semin Liver Dis 2003

Zobacz także:

Objawy kamicy nerkowej

Czytaj artykuł

Zobacz także:

Powikłania kamicy nerkowej

Czytaj artykuł