Powikłania kamicy nerkowej

Oto najczęściej występujące powikłania kamicy nerkowej:

1. Nawracające zakażenia układu moczowego

Nawet do 90% pacjentów z kamicą struwitową (zakaźną) ma nawracające zakażenia układu moczowego – od zapalenia pęcherza, do odmiedniczkowego zapalenia nerek oraz urosepsy (bakteryjnego zakażenia krwi). W odróżnieniu od zwykłej infekcji, u pacjentów z kamicą częściej występuje zakażenie takimi bakteriami, jak Proteus, Klebsiella oraz Pseudomonas (pałeczka ropy błękitnej).

2. Ropień nerki

U pacjentów chorujących na cukrzycę, stosujących kortikosteroidy oraz leki immunosupresyjne (np. choroby reumatyczne), może dojść do powstania w korze nerki otorbionego zbiornika, zawierającego ropę (ropień). Ropień nerki jest bardzo poważnym powikłaniem. Występuje wtedy wysoka gorączka (nawet do 40C), dreszcze, nudności oraz wymioty, bóle w okolicy lędźwiowej oraz jamy brzusznej oraz ogólne osłabienie. Stwierdzenie ropnia wymaga natychmiastowego leczenia chirurgicznego – nakłucie i opróżnienie ropnia pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej, a jeśli to jest niemożliwe, to nawet otwartego zabiegu. Natychmiast również podaje się dożylnie antybiotyk.

3. Urosepsa (zakażenie krwi)

Urosepsa, czyli bakteryjne zakażenie krwi, jest spowodowana przedostaniem się bakterii z układu moczowego do krwiobiegu. Najczęściej występuje u pacjentów z kamicą struwitową (zakaźną) oraz u pacjentów z kamicą moczowodową, kiedy kamień całkowicie blokuje odpływ moczu z nerki z powstaniem wodonercza. Urosepsa jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowego przywrócenia normalnego odpływu moczu z nerki, czyli jej odbarczenia, poprzez założenie do nerki cienkiej rureczki w okolicy lędźwiowej (nefrostomia) lub wewnętrznego cewnika, biegnącego od nerki do pęcherza moczowego (cewnik JJ, pig tail). Natychmiast rozpoczyna się dożylną antybiotykoterapię.

4. Przewlekła niewydolność nerek

Nawracające zakażenia układu moczowego, rozmaite zabiegi (ESWL, PCNL) oraz kamica moczowodowa z zastojem moczu, mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia funkcji nerek z następczą niewydolnością. Grupę ryzyka stanowią przede wszystkim pacjenci z kamicą nawrotową. Dlatego tak ważne, oprócz leczenia zabiegowego, jest stosowanie leczenia profilaktycznego, zapobiegającego nawrotom kamicy oraz zakażeniom układu moczowego.

5. Nadciśnienie tętnicze

Kamica nerkowa oraz jej powikłania – wodonercze, nawracające zakażenia układu moczowego oraz przewlekła niewydolność nerek – mogą prowadzić do wtórnego nadciśnienia tętniczego. Wczesne leczenie kamicy nerkowej oraz profilaktyka powikłań odgrywają tu najważniejszą rolę.

Bibliografia

1. Mach T. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Prz Gastroenterol 2007
2. Theal RM, Scott K. Evaluating asymptomatic patients with abnormal liver function test results. Am Fam Physician 1996
3. Dąbrowski A. Objawy chorób układu pokarmowego. W: Dąbrowski A. (red.) Wielka Interna – Gastroenterologia. Część I. Medical Tribune Polska 2010
4. Brinkmann OA, Griehl A, Kuwertz-Bröking E, Bulla M, Hertle L. Extracorporeal shock wave lithotripsy in children. Efficacy, complications and long-term follow-up. Eur Urol 2001
5. Kamińska A, Bieroza I. Kamica układu moczowego u dzieci. Nowa Pediatria. 2011

Zobacz także:

Grupa zwiększonego ryzyka kamicy nawrotowej

Czytaj artykuł

Zobacz także:

Leczenie zabiegowe kamicy

Czytaj artykuł