Igor Michajłowski Igor Michajłowski

Doktor Igor Michajłowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. W latach 2005 – 2006 był stypendystą Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej, po czym miał okazję odbyć podyplomowy staż w Akademii Medycznej w Gdańsku (dziś funkcjonująca jako Gdański Uniwersytet Medyczny), gdzie rozpoczął prace nad rozprawą doktorską w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich na Oddziale Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

W kolejnym roku doktor Igor Michajłowski zaczął specjalizację z dermatologii i wenerologii, a także został asystentem na Uniwersytecie. Dyserdację doktorską obronił w roku 2010, a dotyczyła ona diagnostyki i leczenia dermatoz w obszarze zewnętrznych narządów płciowych. Opiekunem naukowym był przewodniczący Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz. Za pracę doktorską dr Igor Michajłowski otrzymał wyróżnienie, a dwa lata po otrzymaniu tytułu doktora skończył specjalizację i uzyskał stanowisko adiunkta.

Doktor Igor Michajłowski jest autorem 220 publikacji naukowych – zarówno w polskich, jak i zagranicznych periodykach. Co więcej, jest również jednym ze współautorów, pierwszego wydanego w języku polskim, podręcznika o dermatochirurgii. Z jego inicjatywy stworzono leczący oraz diagnozujący choroby narządów płciowych i jamy ustnej interdyscyplinarny zespół badawczy. Doktor Igor Michajłowski wielokrotnie został uhonorowany nagrodami oraz wyróżnieniami za dokonania naukowe.

W pracy naukowej, jak i praktyce lekarskiej, doktor Igor Michajłowski skupia się przede wszystkim na problemach związanych z diagnostyką i leczeniem chorób wenerycznych, jak i dermatoz okolicy anogenitalnej oraz nowymi metodami diagnostycznymi chorób skóry i błon śluzowych, a także szeroko pojętym problemie leczenia nowotworów skóry, w tym profilaktyce czerniaka.
Doktor Igor Michajłowski należy do wielu towarzystw dermatologicznych o wysokiej renomie. Wśród nich wymienić można chociażby: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), Białoruskie Towarzystwo Dermatologiczne, European Society for Dermatological Research (ESDR) oraz European Academy of Dermatology and Venerology (EADV).

Doktor Igor Michajłowski obecnie jest właścicielem szeregu placówek specjalistycznych na terenie Trójmiasta, jak: Clinica Dermatologica (dermatologia i wenerologia), Clinica Cosmetologica (profesjonalna kosmetologia), Lifemedica (wielospecjalistyczne gabinety konsultacyjno – zabiegowe), a także Academic Lab (labolatorium diagnostyczne).