Jerzy Michajłowski dr n. med. Jerzy Michajłowski

Studia na Wydziale Lekarskim Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego ukończył w roku 2004.

Po otrzymaniu stypendium Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005/2006 odbył staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Urologii AMG. Rok później rozpoczął specjalizację w dziedzinie „urologia”, otrzymując stanowisko asystenta.

W roku 2010 obronił rozprawę doktorską na temat termoablacji guzów nerek (praca pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Krajki). Trzy lata później ukończył specjalizację, awansując na stanowisko adiunkta w roku 2014. Jest członkiem renomowanych towarzystw naukowych (European Association of Urology (EAU), Polskie Towarzystwo Urologiczne, Skandynawskie Towarzystwo Urologiczne. Jest autorem i współautorem 50 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Od 2016 do 2018 roku pracował na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Gävle (Szwecja). Obecnie pracuje w Klinice Urologii Szpitala St:Göran w Sztokholmie. W roku 2017 placówka ta została oznaczona prestiżową nagrodą „Najlepszy Szpital w Szwecji”.

Jest założycielem i głównym konsultantem Europejskiego Instytutu badań nad kamicą nerkową. Wykonuje cały zakres zabiegów inwazyjnego leczenia kamicy nerkowej włączając zaawansowane zabiegi endoskopowego usunięcia kamieni nerkowych przez cewkę moczową (RIRS – retrograde intrarenal surgery, usunięcie kamieni z nerki z użyciem giętkich narzędzi) lub poprzez nakłucie w okolicy lędźwiowej (mini-perc – przezskórna nefrolitotrypsja z użyciem cienkich narzędzi). Jako jeden z nielicznych urologów zajmuje się kompleksowym leczeniem kamicy nerkowej (leczenie zabiegowe, diagnostyka metaboliczna, profilaktyka).